Reklama šitá na míru
pro vaši firmu

Polepy výloh

Výlohy jsou v oblasti propagace obchodů samostatná kapitola. Kromě vhodné formy vystavení nebo jiné prezentace nabízených výrobků či služeb ve výloze bychom neměli zapomínat ani na celkové pojetí výlohy, která může výslednému dojmu velmi pomoci. Polepy výloh jsou u obchodů či provozoven již spíše nutnost než varianta reklamy. Polepem výlohy dáváte potenciálním zákazníkům jednoznačný signál, že existujete. Tuto Studio pak vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům a zhotoví vám polep konkrétní výlohy „na klíč“.