Viditelná reklama

Pod pojmem výroba reklamy si můžete představit všechny formy prezentace firmy či výrobku na veřejném místě - ať už v interiéru, nebo exteriéru. S touto formou reklamy se setkáváme poměrně často, ale jak moc je důležitá poznáme až ve chvíli, kdy marně hledáme konkrétní firmu, protože orientační tabule a další reklamní poutače chybí.

 

Aby byla vaše firma vidět, vytvoříme vám reklamu prostřednictvím orientačních systémů, billboardů, světelné reklamy, polepů výloh, vlajek, transparentů a jiných reklamních poutačů.

Velkoplošná reklama - billboardy

Orientační systémy

Tuto Studio vyrábí venkovní i vnitřní orientační systémy navigačních tabulí, piktogramů, informačních, orientačních i dveřních štítků. Je schopné vám zajistit celou realizaci „na klíč“: vizualizace v konkrétním prostoru, grafický návrh, výrobu i samotnou instalaci.

Světelná reklama

Světelná reklama je vhodná nejen pro noční podniky. Oceníte ji zejména v zimních měsících, kdy by logo na běžném banneru jinak zcela splynulo s okolní šedí či tmou. Stále častěji je využívána jak v exteriéru, tak v interiérech, kde může sloužit i jako zajímavý architektonický doplněk interiéru nebo fasády domu - provozovny. Tuto Studio vám zajistí světelné panely, reklamu z nasvětlovacích profilů, světelná loga, písmena a další.

Vlajky, transparenty

Tuto Studio vyrobí vlajku nebo transparent přesně podle vašich představ. Budete tak moci stylově prezentovat vaši firmu jak na sportovních utkáních, tak při dalších příležitostech, kdy se vlajky a transparenty používají. Tento i ostatní sortiment není určen pouze podnikatelským subjektům. Studio je připraveno vyhovět jak velkým nadnárodním firmám, tak i soukromým osobám.

Billboardy, reklamní plochy

Billboardy jsou další nástroj propagace - jak firmy, tak často konkrétního produktu, služby atd. - s velkou efektivitou. Tuto formu reklamy je Tuto Studio schopné zajistit jednak v rámci celorepublikové kampaně, jednak na regionální úrovni. Proto hledáte-li kompletní servis v oblasti billboardů, Tuto Studio vám navrhne optimální řešení a zajistí jeho kompletní realizaci.

Polepy výloh

Výlohy jsou v oblasti propagace obchodů samostatná kapitola. Kromě vhodné formy vystavení nebo jiné prezentace nabízených výrobků či služeb ve výloze bychom neměli zapomínat ani na celkové pojetí výlohy, která může výslednému dojmu velmi pomoci. Polepy výloh jsou u obchodů či provozoven již spíše nutnost než varianta reklamy. Polepem výlohy dáváte potenciálním zákazníkům jednoznačný signál, že existujete. Tuto Studio pak vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům a zhotoví vám polep konkrétní výlohy „na klíč“.

Reklamní poutače - Roll-up
polep telefonní budky PLETIVA DOBRÝ
bollboard PROFI REGÁLY
označení provozovny SPILLER COFFEE
světelná reklama PIZZERIA
velkoplošná reklama DESINSEKTA, RT soft
polep výloh Květiny u Lucie
orientační systém
bollboard Řeznictví